Niedziela, 18.08.2019

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów – zamknięcie bilansu za 2018 rok

  • 06.02.2019, 14:08 (aktualizacja 06.02.2019, 14:14)
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów – zamknięcie bilansu za 2018 rok
W sytuacji, kiedy koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, należy „zawiesić” je na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. To, w jakich sposób i w jakich okresach będziemy następnie rozliczać te koszty, powinno być określone w polityce rachunkowości przyjętej przez daną jednostkę.

Ustawa o rachunkowości określa koszty, jako uprawdopodobnione zmniejszenia korzyści ekonomicznych w danym okresie sprawozdawczym, o potwierdzonej wartości, czyli np.:

  • zmniejszenia wartości aktywów,
  • zwiększenia wartości zobowiązań i posiadanych rezerw, które powodują zmniejszenie kapitału własnego,
  • zwiększenie niedoboru kapitału własnego, jeśli nastąpiło w o inny sposób, niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie dokonywana jest na kontach „Rozliczenie międzyokresowe kosztów” i „Rozliczenie kosztów”. Czas i sposób dokonywania tych rozliczeń powinien być przy tym uzasadniony rodzajem kosztów. Należy przy tym pamiętać także o zachowaniu zasady ostrożności. Rozliczenia kosztów w czasie można dokonywać m.in. miesięcznie, dzieląc je na 12 miesięcy i ujmując w koszty taką samą wartość każdego miesiąca okresu, którego dotyczą w roku bieżącym i w roku następnym. Można także ustalić jaka część kosztów dotyczy bieżącego roku, a jaka następnego i wówczas jednorazowo odnieść w kosztach wartość odpowiednią dla bieżącego roku, a w styczniu roku następnego część, która go dotyczy.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa koszty uzyskania przychodów jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów. Dla jednostek prowadzących księgi rachunkowe zostały one podzielone na pośrednie i bezpośrednie. Koszty podatkowe ujmujemy w danym roku podatkowym w takiej wysokości, w jakiej są one bezpośrednio związane z przychodami w nim osiągniętymi. W przypadku jednak gdy koszty zostały poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego lub po dniu złożenia zeznania podatkowego, należy je potrącić w następnym roku podatkowym. Koszty pośrednie, czyli te, które nie są bezpośrednio związane z przychodami, powinny być potrącane w dacie ich poniesienia. W sytuacji jednak kiedy dotyczą okresu, który wychodzi poza dany rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, a jaka następnego, należy ujmować je proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi jednostka może jednorazowo ująć koszty pośrednie w kosztach uzyskania przychodu w wysokości, która dotyczy danego roku podatkowego, chyba że w jej polityce prowadzenia rachunkowości określono, że będą one rozliczane sukcesywnie w wynik bieżącego okresu rozliczeniowego.

 

Jeśli właśnie szukasz biura rachunkowego, które kompleksowo poprowadzi księgowość w Twoje firmie sprawdź, co możemy Ci zaoferować http://efekta.waw.pl/.

 

_
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe