Na razie po staremu. Tutaj nie pojawi się zebra

  • 26.10.2020, 11:34
  • W
Na razie po staremu. Tutaj nie pojawi się zebra W
W tym roku na pewno nie powstanie przejście dla pieszych, o które od lat starają się mieszkańcy Ciężkowic. Choć rozmowy były na zaawansowanym etapie, zarządca drogi daje inwestycji czerwone światło, zasłaniając się przepisami prawa.  

Ciężkowice z funduszu sołeckiego na 2019 r. przeznaczyły 5 tys. zł na projekt przejścia dla pieszych na DK nr 45. Wówczas perspektywa powstania zebry na ruchliwej krajówce była realna. Samorządowcy z gminy Polska Cerekiew po rozmowach z zarządcą drogi - opolskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podkreślali, że aby przejście mogło być w ogóle projektowane, przeciwległe jego krańce muszą się kończyć na chodniku. Poza budową fragmentu chodnika inny wymóg to wykonanie oświetlenia projektowanego przejścia.

- W tym roku stworzymy projekt przejścia dla pieszych, który skonsultujemy z GDDKiA - mówił w czerwcu 2019 r. w rozmowie z "Lokalną" wójt gminy Polska Cerekiew Piotr Kanzy. - Myślę, że w przyszłym roku w końcu powstanie to przejście.

Podczas XIII sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w listopadzie 2019 r. w części przeznaczonej na zgłaszanie wolnych wniosków sporo mówiono o stanie dróg i bezpieczeństwie pieszych. Głos zabrała również sołtys Ciężkowic.

- Jak jest z tym naszym przejściem? Bo koniec roku się zbliża. Żeby pieniądze nie przepadły - dociekała Małgorzata Sobota.

O uzbrojenie się w cierpliwość poprosił ją wójt Piotr Kanzy. Podkreślił, że pewne kwestie związane z dokumentacją projektową wymagają dopracowania.

- Oprócz projektu elektrycznego, związanego z przyłączem oraz uzgodnieniami dotyczącymi samego przejścia, projekt musi dodatkowo obejmować kwestię chodnika w pasie drogi krajowej - przypomniał Ireneusz Smal z Wydziału Inwestycji i Przetargów w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

O przejście dla pieszych w Ciężkowicach zapytaliśmy po listopadowej sesji wójta Kanzego.

- Wiemy, że w tym roku na pewno nie będzie realizowane, bo wszelkie koszty związane z budową przejścia są po stronie gminy. Lokalizacja projektowanego przejścia dla pieszych wymaga dobudowy po drugiej stronie ulicy kawałka chodnika. Zależy nam, aby w przyszłym roku to przejście powstało. Jest to realne założenie - podkreślał włodarz.

W październiku br. w sprawie przejścia dla pieszych zwróciliśmy się do zarządcy drogi. Poinformowano nas, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania sprawy w terenie ustalono, iż na tę chwilę nie ma możliwości wykonania wnioskowanego przez mieszkańców przejścia dla pieszych kierowanego sygnalizacją świetlną w obrębie skrzyżowania.

- Realizacja zadania w takim zakresie jest bowiem zamierzeniem inwestycyjnym i jako takie musi zostać wpisane na krajową listę zadań do zrealizowania w ramach „Przebudowy dróg i mostów wraz z zadaniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego" oraz uzyskać środki na jego realizację. GDDKiA - oddział w Opolu obecnie nie posiada środków na realizację powyższego zadania - wyjaśnia Agata Andruszewska, specjalista ds. komunikacji społecznej w opolskim oddziale GDDKiA.

W korespondencji od niej znajdujemy również stanowisko, zgodnie z którym "zdaniem GDDKiA zaproponowana przez mieszkańców lokalizacja przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 45 ul. Fabryczna z drogami gminnymi ul. Polną oraz ul. Szkolną w miejscowości Ciężkowice nie zapewni należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego". Ma to wynikać z faktu, że lokalizacja przejścia została przewidziana na odcinku położonym pomiędzy łukami poziomymi, "przez co nie zostaną zachowane odpowiednie warunki wzajemnej widoczności pieszych i kierujących pojazdami, szczególnie nadjeżdżających od strony Raciborza".

Ostatnią część odpowiedzi publikujemy w całości: "Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.) wyboru miejsca w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych należy dokonać po przeprowadzeniu analizy warunków drogowych i ruchowych oraz możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu. Przejścia powinny bowiem być lokalizowane przede wszystkim przy skrzyżowaniach dróg oraz koncentrować możliwie największą liczbę pieszych przekraczających drogę, przy czym lokalizacja tych przejść powinna uwzględniać najkrótszą drogę między źródłem a celem ruchu pieszych. W przypadku konieczności zlokalizowania przejścia między skrzyżowaniami winno być one usytuowane w miejscu zapewniającym wzajemną widoczność pieszych i kierujących pojazdami - nie należy wyznaczać przejść za wzniesieniami, na łukach poziomych i za tymi łukami, w miejscach zasłoniętych przez budynki, zieleń lub inne obiekty znajdujące się przy drodze. Jednocześnie obręb przejścia dla pieszych winien być dobrze doświetlony".

W

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe