Ważna informacja z ZUS dla rocznika 1953

  • 06.01.2021, 12:26
  • Źródło: ZUS
Ważna informacja z ZUS dla rocznika 1953
Jeśli pobierasz wcześniejszą emeryturę i urodziłeś się w 1953 r., to masz jeszcze czas, by wystąpić o naliczenie nowej emerytury na bardzo korzystnych zasadach. Termin na złożenie wniosku upływa 11 stycznia 2021 roku.

Chodzi o osoby urodzone w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Zmienił się dla nich sposób obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas podstawa obliczenia emerytury powszechnej, była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla tych, których objęła zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma. Pojawia się więc szansa na wyższe świadczenie.

Osoby, które nadal pobierają emeryturę wcześniejszą i nie mają jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, mogą złożyć o nią wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli zrobią to najpóźniej do 11 stycznia 2021 r., to Zakład wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach. By złożyć wniosek, można się posłużyć standardowym formularzem o symbolu ZUS EMP. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Osoby, które mają już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze, nie muszą nic robić. Zakład przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 roku i poinformuje o nowej wysokości emerytury. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego Zakład podjął wypłatę emerytury powszechnej. Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to świadczenie
w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata. Jeśli przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to Zakład wypłaci też wyrównanie.

Do opolskiego ZUS trafia w tej sprawie mnóstwo pytań. Oto niektóre z nich.

Kto i do kiedy musi złożyć wniosek o emeryturę powszechną, by skorzystać z korzystnych zmian dla rocznika 1953?

Wniosek o przyznanie emerytury powszechnej – by skorzystać z nowych zasad jej obliczania – muszą złożyć osoby, które, urodziły się w 1953 r. (zarówno kobiety jak i mężczyźni), pobierały wcześniejszą emeryturę na wniosek, który złożyły przed 1 stycznia 2013 r. (niezależnie od tego, czy decyzja w sprawie emerytury została wydana przed tym terminem, czy po nim) i nie miały ustalonej powszechnej emerytury. Wniosek musi wpłynąć do ZUS w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów, czyli najpóźniej w poniedziałek 11 stycznia 2021 r. Osoby, które mają już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze, nie muszą nic robić. Zakład przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 roku i poinformuje o nowej wysokości emerytury.

Co się stanie gdy wniosek o emeryturę powszechną zostanie złożony po ustawowym terminie czyli po 11 stycznia 2021 r.?

Gdy wniosek wpłynie do placówki ZUS po 11 stycznia 2021 r., podstawa obliczenia emerytury powszechnej zostanie pomniejszona o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

Jaka grupa mężczyzn może skorzystać na zmianie przepisów?

Ze zmian w przepisach mogą skorzystać tylko ci mężczyźni, którzy mogli przejść na wcześniejszą emeryturę przed ukończeniem 60 lat (przed 1 stycznia 2013 r.) np. górnicy, nauczyciele, a także twórcy, którzy w zależności od rodzaju wykonywanej działalności, mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż 60 lat.

W jakim terminie ZUS wypłaci wyrównanie i czy każdy je otrzyma? Za jaki okres będzie to wyrównanie?

W przypadku osób, którym ZUS z urzędu ponownie ustali wysokość emerytury powszechnej lub renty rodzinnej decyzja o ponownym ustaleniu emerytury powszechnej lub renty rodzinnej zostanie wydana po 11 stycznia 2021 r. Kwoty wynikające z tej decyzji czyli wyrównanie zostaną wypłacone w styczniowych i lutowych terminach wypłaty świadczeń, a jeżeli realizacja wypłaty w tych terminach nie będzie możliwa w najbliższym możliwym terminie wypłaty świadczenia. Emerytura w ponownie ustalonej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego podjęto wypłatę emerytury powszechnej, a w przypadku gdy prawo do tej emerytury było zawieszone – od dnia, od którego mogłaby być podjęta jej wypłata.

Jakie tablice trwania życia zostaną przyjęte przy ponownym obliczaniu emerytury dla osób z rocznika 1953 r.?

Do ustalenia kwoty emerytury powszechnej w nowej wysokości zostanie przyjęte średnie dalsze trwanie życia przyjęte w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury lub w decyzji, którą podjęto jej wypłatę, jeżeli emerytura była zawieszona z tytułu kontynuowania zatrudnienia, a następnie zostaną uwzględnione kolejne zmiany wysokości świadczenia.

Czy należy złożyć wniosek do ZUS w sytuacji gdy w 2019 roku, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ZUS odmówił przeliczenia emerytury, bo minęło ponad 5 lat od doręczenia i sprawa trafiła do sądu?

Osoba, której ZUS wydał decyzję odmawiającą uchylenia decyzji przyznającej emeryturę powszechną, np. z powodu upływu 5 lat od dnia jej doręczenia, a która następnie złożyła odwołanie od tej decyzji do sądu nie musi składać wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury. W tym przypadku ZUS z urzędu - więc bez wniosku osoby zainteresowanej - ustali ponownie wysokość jej emerytury powszechnej.

Czy osoba z rocznika 1953, która przechodziła z renty na emeryturę powszechną ma prawo do wyrównania?

Od 1 stycznia 2013 r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej (składki emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji i zwaloryzowany kapitał początkowy zapisane na koncie ubezpieczonego) jest pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Podstawa emerytury powszechnej nie jest pomniejszana o pobrane renty. Wobec tego osoby urodzone w 1953 r., które z renty przeszły na emeryturę powszechną nie mają prawa do skorzystania ze zmienionych przepisów.

Źródło: ZUS

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe