Ubiegły rok w pigułce. Rzetelnie przygotowany raport stanowi bogate źródło wiedzy o samorządzie

  • 20.07.2021, 10:09
  • W
Ubiegły rok w pigułce. Rzetelnie przygotowany raport stanowi bogate źródło… transmisjaobrad.info Po debacie nad raportem o stanie gminy Bierawa za 2020 rok wójtowi Krzysztofowi Ficoniowi udzielono wotum zaufania
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym od 2019 r. nakłada na każdego wójta obowiązek przedstawienia radzie gminy raportu o stanie samorządu. W debacie nad dokumentem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Po zakończeniu debaty rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Udzielono go włodarzowi gminy Bierawa Krzysztofowi Ficoniowi podczas XXXIII sesji Rady Gminy Bierawa. Co znajdujemy w raporcie jego autorstwa?

Obowiązek ustawowy obejmuje wszystkie organy wykonawcze: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków.

Raport musi stanowić podsumowanie działalności włodarza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

W liczącym 36 stron raporcie najwięcej miejsca poświęcono sytuacji finansowej gminy i stanowi mienia komunalnego. Jest charakterystyka gminy, sporo o gospodarce komunalnej czy oświacie, kulturze i promocji gminy. Nie zabrakło informacji o zagospodarowaniu przestrzennym i ochronie środowiska, gospodarce odpadami, sprawozdania z realizacji polityk, programów i strategii, a także informacji o realizacji uchwał rady gminy. Jest też nieco o ochronie przeciwpowodziowej.

W przypadku otwierającego raport rozdziału o charakterystyce gminy ograniczymy się do informacji najciekawszych, a mianowicie dotyczących ludności i dynamiki zmian oraz rynku pracy.

Według ewidencji ludności gminę Bierawa 31 grudnia 2020 r. zamieszkiwało 7446 mieszkańców. Ta liczba utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat. Dla przykładu w 2005 r. wynosiła jednak 7936. Najwięcej mieszkańców mają Dziergowice (1654) i Bierawa (1365). Najmniejsze wsie w gminie Bierawa pod względem liczby mieszkańców to Goszyce (146) i Grabówka (206).

   W ubiegłym roku odnotowano 62 urodzenia (66 w 2019 r.) i 128 zgonów (99 w 2019 r.). W USC w Bierawie zarejestrowano 36 małżeństw (47 w 2019 r.).

Jeśli chodzi o rynek pracy w przemysłowo-rolniczej gminie Bierawa, gdzie podstawę gospodarki stanowią małe i średnie firmy - pod koniec 2020 r. na jej terenie zarejestrowane były 324 podmioty gospodarcze.

W grudniu ub.r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 191 (174 w 2019 r.), w tym 125 kobiet.

Rzut oka na część raportu dotyczącą gospodarki odpadami. Gospodarkę tę, po odłączeniu się przed kilkoma laty od "Czystego Regionu", samorząd prowadzi we własnym zakresie. W okresie styczeń-luty 2020 r. opłata za odbiór odpadów wynosiła 17 zł miesięcznie od jednej osoby w gospodarstwie domowym. Od marca do końca sierpnia 2020 r. obowiązywała podwyższona o 8 zł od osoby stawka opłaty. Od września ub.r. opłaty za gospodarowanie odpadami zróżnicowano i wynoszą one: 26 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość (stawka podstawowa) oraz 24 zł od osoby kompostującej bioodpady.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w 2020 r. były niższe od poniesionych przez gminę kosztów z tego tytułu o ok. 45 tys. zł.

Na koniec o ochronie przeciwpowodziowej. Choć poświęcono jej w raporcie niespełna dwie strony, w skondensowany sposób przedstawiono sytuację gminy. Czytamy: "Obecnie na terenie gminy Bierawa brak jakiegokolwiek systemu, który pozwala na zabezpieczenie naszych miejscowości, a co za tym idzie, całej gminy przed wezbraniami wód rzeki Odry oraz jej dopływu - rzeki Bierawki. Niezbędne jest wybudowanie na terenie gminy Bierawa około 15 km obwałowań, co w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy".

Chodzi o budowę wału w Dziergowicach. Na przygotowanie dokumentacji wydano z budżetu gminy Bierawa 249 600 zł. Pozwolenie na realizację tej inwestycji wydał już wojewoda opolski. Zadanie - zgłoszone do Planu Planowanych Inwestycji (PPI) na rok 2021 r. - jest drugie w kolejce, po budowie wału w Kędzierzynie-Koźlu. "Najprawdopodobniej ze względu na finanse ta inwestycja będzie realizowana etapami" - czytamy w raporcie o stanie gminy Bierawa za 2020 rok.

***

Za udzieleniem wotum zaufania wójtowi gminy Bierawa było 11 radnych, przeciw dwóch, nikt się nie wstrzymał od głosu.

- W miarę możliwości, zdrowia i pomysłów myślę, że cały zespół robi co może, aby wszystko szło do przodu - powiedział wójt Krzysztof Ficoń, dziękując za zaufanie, jakim obdarzyła go większość radnych.

W

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe