Foto: Andrzej Kopacki

Foto: Andrzej Kopacki

W sierpniu 1997 roku sanepid nałożył grzywnę w wysokości 20 tysięcy złotych na prezydenta miasta za opieszałe usuwanie popowodziowych śmieci. Prezydent skutecznie odwołał się od decyzji o grzywnie, która została anulowana